Info propisi su online elektronska baza propisa namenjena pravnim, računovodstvenim i finansijskim službama preduzeća bez obzira na delatnost kojom se preduzeće bavi. Uz pomoć info propisa bićete u mogućnosti da lako i brzo pronađete odgovarajući podatak odnosno zakonski ili podzakonski akt, međunarodni ugovor, izvod iz sudske prakse, model ugovora.

Sadržaj baze info propisa:
  • prečišćeni tekstovi važećih i ne važećih zakona i podzakonskih akata (RS, SCG, APV): Ustav i ustavne zakone, Zakone, Uredbe, Pravilnike, Odluke, Rešenja, Naredbe, Uputstva, Poslovnike, Statute, Kolektivne ugovore, Tarifnike, Ostala akta;
  • tekstove međunarodnih ugovora (RS, SCG, SFRJ, NRJ, FNRJ);
  • izvode iz sudske prakse (RS, SCG, RH, RBiH): Građansko pravo, Krivično pravo, Ustavno pravo, Upravno pravo, Stečaj i likvidacija;
  • primere modela ugovora po oblastime primene: Autorska i intelektualna svojina, Bankarstvo i osiguranje, Građevina i investicije, Obligacije, Prevoz i transport, Trgovina, promet roba i usluga, Radni odnos, Turizam.

Na početnoj strani internet prezentacije možete probati naš proizvod Info propise.

Tehničke karakteristike:

Program razvijen u Asp .net okruženju i ne koristi standardnu bazu podataka što za prednost ima veoma brz i efikasan rad programa.

Zahtevi: Internet pretraživač Mozilla Firefox 20 (ili novija verzija), Flash player, .Net Framework 4.

Uslovi i pretplata:

12 mesečna pretplata za jednog korisnika Info propisa obuhvata:

  • korisnički nalog i obuku korisnika za korišćenje programa

  • ažuriranje programa novim podacima u trajanju pretplate

  • nove verzije programa koje budu implementirane tokom trajanja pretplate

  • telefonsku podrška 24 sata

  • intervencije vezane za održavanje programa ................................29 600,00 din

Za svaku sledeću pojedinačnu pretplatu dajemo popust od 20% ..............23 680,00 din

Pretplata za korišćenje i ažuriranje Info propisa po isteku godine dana je 65%
pune cene programa .......................................................................19 240,00 din

Cene sa uračunatim PDV-om

 Copyright 2009 - SDS Info Sistem d.o.o, 15233 Metlić, 063-819-55-11